จังหวะเดียว

View as

Items 1 to 24 of 32 total

Filters
  • Position
  • ชื่อสินค้า
  • ราคา
Position
  1. Paasche Airbrush 2P-H Traveler kit
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น 2P-H

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก พร้อมลมอัดกระป๋อง

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    Special Price THB 4,100.00 Regular Price THB 5,840.00
    Out of stock
  2. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น 2000H ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก พร้อมอุปกรณ์ (หัวพ่นขนาด 0.65 มม.)
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น 2000H

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก พร้อมอุปกรณ์ (หัวพ่นขนาด 0.65 มม.)

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    THB 4,250.00
    Out of stock
  3. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น 2000SI ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน พร้อมอุปกรณ์ (หัวพ่นขนาด 0.75 มม.)
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น 2000SI
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน พร้อมอุปกรณ์ (หัวพ่นขนาด 0.75 มม.)
    Special Price THB 3,600.00 Regular Price THB 7,400.00
  4. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น F-CARD ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น F หัวพ่นขนาด 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น F-CARD
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น F หัวพ่นขนาด 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์
    THB 5,140.00
    Out of stock
  5. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น F-SET ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น F หัวพ่นขนาด 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น F-SET

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น F หัวพ่นขนาด 0.4 มม. พร้อมอุปกรณ์

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    Special Price THB 3,500.00 Regular Price THB 6,050.00
    Out of stock
  6. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#1L แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 1 หัวพ่นขนาด 0.45 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#1L
    แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 1 หัวพ่นขนาด 0.45 มม.
    THB 4,870.00
  7. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#3L แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 3 หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#3L
    แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 3 หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    THB 4,870.00
  8. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#5L แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 5 หัวพ่นขนาด 1.05 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H#5L
    แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายนอก รุ่น H เบอร์ 5 หัวพ่นขนาด 1.05 มม.
    THB 4,870.00
  9. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-6P ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น H เบอร์ 3 จำนวน 6 ตัว หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-6P
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น H เบอร์ 3 จำนวน 6 ตัว หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    THB 27,400.00
  10. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-CARD ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น H หัวพ่นขนาด 0.65 มม. พร้อมอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-CARD
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น H หัวพ่นขนาด 0.65 มม. พร้อมอุปกรณ์
    Special Price THB 2,800.00 Regular Price THB 3,900.00
  11. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#1L แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 1 หัวพ่นขนาด 0.45 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#1L
    แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 1 หัวพ่นขนาด 0.45 มม.
    Special Price THB 3,100.00 Regular Price THB 5,210.00
  12. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#3L แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 3 หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#3L
    แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 3 หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    Special Price THB 3,100.00 Regular Price THB 5,210.00
  13. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#5L แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 5 หัวพ่นขนาด 1.05 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS#5L
    แอร์บรัชจังหวะเดียวรุ่น HS เบอร์ 5 หัวพ่นขนาด 1.05 มม.
    Special Price THB 3,100.00 Regular Price THB 5,210.00
  14. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS-202S ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวพร้อมหัวพ่น 3 ขนาด และอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS-202S

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวพร้อมหัวพ่น 3 ขนาด และอุปกรณ์

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    THB 6,520.00
    Out of stock
  15. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-SET ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหัวพ่นครบทั้ง 3 ขนาด
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-SET

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหัวพ่นครบทั้ง 3 ขนาด

     

    Last Stock

    THB 6,740.00
  16. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS-SET ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น HS พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหัวพ่นครบทั้ง 3 ขนาด
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น HS-SET

    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น HS พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและหัวพ่นครบทั้ง 3 ขนาด

     

    Last Stock

    THB 7,470.00
  17. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น SI-SET ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน พร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น 3 ขนาด
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น SI-SET
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน พร้อมอุปกรณ์และหัวพ่น 3 ขนาด
    THB 9,540.00
  18. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น SI#3L แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    Add to Compare
    แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น SI#3L
    แอร์บรัชจังหวะเดียว แบบผสมสีภายใน หัวพ่นขนาด 0.65 มม.
    THB 6,160.00
  19. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น TA-1S ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวสำหรับงานแทนนิ่ง
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น TA-1S
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวสำหรับงานแทนนิ่ง
    THB 8,480.00
  20. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น TAT-1S ชุดแอร์บรัชสำหรับงานแทททู
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น TAT-1S

    ชุดแอร์บรัชสำหรับงานแทททู

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    THB 8,280.00
    Out of stock
  21. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น EZ-STARTER Paasche EZ-STARTER ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น EZ-STARTER
    Paasche EZ-STARTER ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียวพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
    Special Price THB 1,300.00 Regular Price THB 2,360.00
  22. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-202S  ชุดแอร์บรัชด้ามจับโลหะ พร้อมหัวพ่น 3 ขนาด (0.45, 0.65, & 1.05 มม)
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-202S

    ชุดแอร์บรัชด้ามจับโลหะ พร้อมหัวพ่น 3 ขนาด (0.45, 0.65, & 1.05 มม)

     

    DISCONTINUED PRODUCT

    THB 5,790.00
    Out of stock
  23. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-1AS ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H ชนิดผสมสีภายนอก แบบกรวยล่าง หัวพ่นขนาด 0.65 มม. พร้อมอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-1AS
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H ชนิดผสมสีภายนอก แบบกรวยล่าง หัวพ่นขนาด 0.65 มม. พร้อมอุปกรณ์
    THB 6,490.00
  24. แอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-3AS ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H ชนิดผสมสีภายนอก แบบกรวยล่าง พร้อมหัวพ่น 3 ขนาดและอุปกรณ์
    Add to Compare
    ชุดแอร์บรัช พาชเช่ รุ่น H-3AS
    ชุดแอร์บรัชจังหวะเดียว รุ่น H ชนิดผสมสีภายนอก แบบกรวยล่าง พร้อมหัวพ่น 3 ขนาดและอุปกรณ์
    THB 8,450.00
24
  • 24
  • 36
  • 48
  • 64
per page
Copyright © 2009-present K.Settakit Ltd.,Part. All rights reserved.